Seminář Kladno 10/2016

MedConcept, s.r.o. ve spolupráci s HDC Kladno připravil pro zájemce z řad stomatologů v pořadí již II. akreditovaný seminář k tématu „Augmentace autologním dentinem v implantologii“.
Seminář byl zaměřen na využití technologie KometaBio pro okamžitou augmentaci, tak i jako nástroj pro tvorbu zubní banky.

Termín konání:
22. 10. 2016 (sobota)

Program semináře:

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (Praha, Česká republika)
MUDr. Jiří Hrkal (Kladno, Česká republika)
Novinky v augmentačních technikách v implantologii pro praxi.
Metody, materiály, postupy.

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (Brno, Česká republika)
Ing. Vítězslav Březina, CSc. (Brno, Česká republika)
Tvrdá zubní tkáň jako přirozený biomateriál.

MUDr. Ján Kučera, Ph.D. (Košice, Slovensko)
Socket preservation, vertikálna a horizontálna ridge preservation s využitím autológneho dentínu.

MUDr. Přemysl Černý (Kamenický Šenov, Česká republika)
Dvouleté zkušenosti s využitím technologie KometaBio. Kazuistika.

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (Praha, Česká republika)
MUDr. Jiří Hrkal (Kladno, Česká republika)
Live operace – praktické ukázky augmentace pomocí technologie KometaBio (autologního dentinu) a PRFG (růstových faktorů).

Místo konání:   
Stomatologické centrum HDC Kladno
Slánská 1525, 272 01 Kladno, Česká republika
www.hdckladno.cz

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii.